Caussade Semences

Ugruntowana pozycja w światowym rolnictwie

Caussade Semences jest niezależną francuską firmą zajmującą się hodowlą i dystrybucją nowych odmian roślin uprawnych na światową skalę.
Jako partner i jednocześnie współtwórca światowego rolnictwa od wielu lat Caussade Semences skutecznie rozpoznaje i zaspokaja potrzeby rolnictwa, przemysłu i  konsumentów.

Caussade Semences w liczbach

– 560 pracowników na świecie w tym 360 we Francji
– 14% z obrotów, przeznaczane jest corocznie na badania i rozwój (kukurydza, słonecznik, rzepak, rośliny paszowe, zboża)
– Roczne obroty w latach 2014-2015 – 157 mln €
– 8 ośrodków badawczych, w tym 6 w Europie
– 6 głównych ośrodków produkcyjnych we Francji o zdolności przetwórczej 2 milionów jednostek kukurydzy i 300 000 kwintali zbóż
– Prace hodowlane prowadzone na 50 gatunkach
– Ponad 350 odmian wprowadzonych do obrotu
– 34 kraje w których promowane są nasze produkty
Struktura sprzedaży:
– Zboża: 230.000 dt
– Kukurydza: 1158000 jednostek siewnych
– Słonecznik: 132500 jednostek siewnych
– Rzepak: 64000 jednostek siewnych
– Soja: 11700 jednostek siewnych
– Sorgo: 4450 jednostek siewnych
– Rośliny paszowe – roczne obroty 3200000 €
Produkcja nasienna w 2014 roku [ha]:
– Ogółem na świecie: 12 000
– Słonecznik: 3.600
– Sorgo: 40
– Kukurydza: 6.960
– Soja: 510
– Rośliny paszowe: 1.420
– Rzepak: 250
– Zboża: 6.470

W celu lepszego dostosowania do oczekiwań rynków z różnych krajów, Caussade Semences opiera się na sieci spółek.
CSB obejmuje zasięgiempółnocną Europę  (Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria i Szwecja). Caussade Saaten GmbH jest odpowiedzialne za Niemcy, a Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o. za Polskę. Caussade Semences Italia zajmuje się sprzedażą we Włoszech a Caussade Semences SRL Romania w Rumunii.